ΚΥΠΡΟΣ 1821 - 2021

Κυριάκου Χαραλαμπίδη, Ρήγας Φεραῖος

Κυριάκου Χαραλαμπίδη, Ρήγας Φεραῖος

ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ
Δημήτριος
Ἀντώνιος
Ἰωάννης
Θεοχάρης
Ἰωάννης
Παναγιώτης
οἱ ἑφτὰ τοῦ Ρήγα σύντροφοι
Καὶ ἄλλοι ἑφτὰ συμμάρτυρες:
Ἀργέντης
Νικολίδης
Κορωνιὸς
Καρατζᾶς
Τουρούντζιας
Ἐμμανουὴλ
καὶ Ἐμμανουήλ.

Ἅμα τοὺς δέσεις σὲ τόμο
θὰ ἔχεις ἀσφαλῶς
τὴ Χάρτα τῆς Ἑλλάδος:
Εὐστράτιος Ἀργέντης
Δημήτριος Νικολίδης
Ἀντώνιος Κορωνιὸς
Ἰωάννης Καρατζᾶς
Θεοχάρης Τουρούντζιας
Ἰωάννης Ἐμμανουὴλ
καὶ Παναγιώτης Ἐμμανουήλ.

Καταγωγὴ ἀπ’ τὴ Χίο
τὰ Γιάννενα
τὴ Χίο
τὴν Κύπρο
καὶ τὴ Σιάτιστα
τὴν Καστοριὰ
τὴν Καστοριά.

Ἐσκίσθη τὸ παλτό τους
ἐσύρθησαν βιαίως
γιατροί, λόγιοι, ἔμποροι
καὶ φοιτητές, νὰ μάθουν
τὴ Χάρτα τ’ Οὐρανοῦ.

(Ἀπὸ τὴν ποιητικὴ συλλογὴ «Δοκίμιν»)
 

No results found

Ρωτήστε