ΚΥΠΡΟΣ 1821 - 2021

Ο Γεώργιος Μπαμπινιώτης είναι καθηγητής Γλωσσολογίας, ομότιμος και επίτιμος καθηγητής Γλωσσολογίας τού Πανεπιστημίου Αθηνών και πρύτανης (2000-2006) τού ιδίου Πανεπιστημίου.

Εισήγαγε τη σύγχρονη γλωσσολογία στο Πανεπιστήμιο Αθηνών (θεωρία γλώσσας, γλωσσική ανάλυση, σύγχρονη γραμματική, σύνταξη, σημασιολογία, υφολογία, διδασκαλία τής γλώσσας) και μέσω των χιλιάδων μαθητών του κατά τα 40 και πλέον χρόνια διδασκαλίας του στο Πανεπιστήμιο επηρέασε σημαντικά την εξέλιξη τής γλωσσικής επιστήμης στην Ελλάδα, τόσο στον ακαδημαϊκό όσο και στον εκπαιδευτικό χώρο. Σ’ αυτό βοήθησε και η ευρύτερη επικοινωνία του με τους ομιλητές τής ελληνικής γλώσσας με γλωσσικές εκπομπές στα ΜΜΕ και γλωσσικά άρθρα στον Τύπο, με δημόσιες εμφανίσεις και διαλέξεις, καθώς και με μαθήματα στο «Ελεύθερο Πανεπιστήμιο τής Στοάς τού Βιβλίου» (το οποίο ίδρυσε ο ίδιος το 2007) και, κυρίως, με τα εννέα (9) λεξικά του τής ελληνικής γλώσσας και τη μεγάλη σύγχρονη γραμματική του, παράλληλα προς τα λοιπά δημοσιεύματά του.

Ο καθηγητής Μπαμπινιώτης ερεύνησε, μελέτησε και ανέλυσε επιστημονικά την ελληνική γλώσσα στη διαχρονία της, αναδεικνύοντας εντός και εκτός Ελλάδος τη συνέχεια, την οικουμενικότητα και την καλλιέργεια τής ελληνικής γλώσσας. Αξιοποιώντας τις μεθόδους και τα διδάγματα τής σύγχρονης γλωσσολογίας έδωσε έμφαση στη διδασκαλία τής γλώσσας στην εκπαίδευση και στη σχέση γλωσσολογίας και λογοτεχνίας.

Η όλη δραστηριότητα τού Γ. Μπαμπινιώτη τοποθετείται με συνειδητή επιλογή του σε δύο χώρους: τη γλώσσα και την παιδεία (είναι επί χρόνια Πρόεδρος των Αρσακείων Σχολείων, διεξήγαγε τον Εθνικό Διάλογο για την Παιδεία, διοίκησε το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο τής Ελλάδος και υπηρέτησε τον πολιτισμό ως Πρόεδρος τού Ελληνικού Ιδρύματος Πολιτισμού).

ΤΙΜΗΤΙΚΕΣ ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ

  • Επίτιμος Καθηγητής τού Πανεπιστημίου Αθηνών (Η ύψιστη τιμή που απονέμει η Σύγκλητος τού Πανεπιστημίου μετά από πρόταση τού Τμήματος σε διακεκριμένους Καθηγητές του, εν ενεργεία ή Ομοτίμους)
  • Επίτιμος διδάκτωρ τού Πανεπιστημίου “La Trobe” τής Μελβούρνης (Αυστραλίας)
  • Επίτιμος διδάκτωρ τού Πανεπιστημίου τού Montreal (Καναδά)
  • Βραβείο Herder
  • Αξιωματούχος τής Τάξεως των Ακαδημαϊκών Φοινίκων τού Γαλλικού Κράτους
  • Χρυσός Σταυρός τής Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας τής Ρωσίας
  • Παράσημο τής Εκκλησίας τής Ελλάδος – Χρυσός Σταυρός Αποστόλου Παύλου
  • Μεγαλόσταυρος τού Τάγματος del Merito Civil τού Ισπανικού Κράτους
  • Άρχων Διδάσκαλος τού Γένους τού Οικουμενικού Πατριαρχείου Κωνσταντινουπόλεως (2015)

No results found

Ρωτήστε