ΚΥΠΡΟΣ 1821 - 2021

Η μορφή και ο μαρτυρικός θάνατος του Αρχιεπισκόπου Κυπριανού, η θυσία των άλλων επισκόπων και ο θάνατος στο Βελιγράδι του συνεργάτη του Ρήγα Φεραίου, Ιωάννη Καρατζά, αποτέλεσαν –μεταξύ άλλων– πηγή έμπνευσης Κυπρίων λογοτεχνών.
 

Βασίλη Μιχαηλίδη, Ἡ 9η Ἰουλίου 1821 ἐν Λευκωσίᾳ Κύπρου ἢ Τὸ τραούδιν τοῦ Κυπριανοῦ

Βασίλη Μιχαηλίδη, Ἡ 9η Ἰουλίου 1821 ἐν Λευκωσίᾳ Κύπρου ἢ Τὸ τραούδιν τοῦ Κυπριανοῦ (στ. 1-10, 161-186) Ἁντὰν ἀρκέψαν οἱ κρυφοὶ ἀνέμοι τζ̆ι ἐφυσοῦσαν τζ̆ι ἀρκίνησεν εἰς τὴν Τουρτζιὰν νὰ κρυφοσυννεφκιάζη τζαὶ ποὺ τὲς τέσσερεις μερκὲς τὰ νέφη ἐκουβαλοῦσαν, ὥστι...

Κυριάκου Χαραλαμπίδη, Ρήγας Φεραῖος

Κυριάκου Χαραλαμπίδη, Ρήγας Φεραῖος ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ Δημήτριος Ἀντώνιος Ἰωάννης Θεοχάρης Ἰωάννης Παναγιώτης οἱ ἑφτὰ τοῦ Ρήγα σύντροφοι Καὶ ἄλλοι ἑφτὰ συμμάρτυρες: Ἀργέντης Νικολίδης Κορωνιὸς Καρατζᾶς Τουρούντζιας Ἐμμανουὴλ καὶ Ἐμμανουήλ. Ἅμα τοὺς δέσεις σὲ τόμο θὰ ἔχεις ἀσφαλῶς τὴ Χάρτα τῆς Ἑλλάδος:...

Κυριάκου Χαραλαμπίδη, Ὁ Κύπρου Κυπριανὸς

Κυριάκου Χαραλαμπίδη, Ὁ Κύπρου Κυπριανὸς Προσέτι, τέκνα, τὰ φορέματά σας νὰ εἶναι σεμνὰ καὶ ραγιάτικα, τὰ σαρίκια σας, τὰ ζωνάρια σας, τὰ γεμενιά σας μαῦρα· διότι τοιαύτη εἶναι ἡ προσταγὴ τοῦ ἀγᾶ ἐφένδη μας καὶ ὅποιος εὑρεθεῖ μὲ ἐξωτερικὸν φόρεμα...

Ἰωάννη Περδίου, Στὸν Ἐθνομάρτυρα Κυπριανὸν

Ἰωάννη Περδίου, Στὸν Ἐθνομάρτυρα Κυπριανὸν Στῆς Σκλαβιᾶς τὸ μαῦρο σκότος ποῦ τὴν Κύπρο μας σκοτίζει Τὸ χιονάτο μάρμαρό σου ρίπτει θεῖες ἀστραπαῖς Καὶ σἂν ἥλιος φωτοβόλος τὴν Πατρίδα μας φωτίζει Καὶ τὸ φῶς του ξεσκεπάζει τῶν τυράννων ταῖς ντροπαῖς! Μὲ...

Δημήτρη Λιπέρτη, Στοὺς Τζιυπριῶτες μάρτυρες τῆς 9ης Ἰουλίου 1821

Δημήτρη Λιπέρτη, Στοὺς Τζιυπριῶτες μάρτυρες τῆς 9ης Ἰουλίου 1821 Ψὶς τζιαὶ θωρῶ στὴν συκαμιάν, σσιοινὶν σαπουνισμένον Τζιαὶ κονισμένα τὰ σπαθκιὰ νὰ κόψουν τζιεφαλάδες, Φαίνεσταί μου τὸν τόπον μας θωρῶ ματζιελλεμένον, Νὰ κρυφοσυντυχάννουσιν ἀκόμα τοὺς Ἀγάδες, Νὰ μὲν ἀφήσουν Πίσκοπον, Ἄρκονταν...

Νίκου Ορφανίδη, Κυπριανοῦ τελείωσις...

Νίκου Ορφανίδη, Κυπριανοῦ τελείωσις... «Εἰς τὴν τελευταίαν λήστευσίν του, ἐφόνευσαν τὸν δοῦλον του εἰς τὸ μαγειρεῖον καὶ αὐτὸν εἰς τὸ δωμάτιόν του κακοποιήσαντες, ἀπεβίωσε κακῶς ἔχων μετ’ οὐ πολύ», ὁ ἡγούμενος Kυπριανὸς «ἐκ τῆς νήσου Λευκωσίας Kύπρου, Ἐνορία Φανερωμένη, τοῦ...

Η μορφή και ο μαρτυρικός θάνατος του Αρχιεπισκόπου Κυπριανού, η θυσία των άλλων επισκόπων και ο θάνατος στο Βελιγράδι του συνεργάτη του Ρήγα Φεραίου, Ιωάννη Καρατζά, αποτέλεσαν –μεταξύ άλλων– πηγή έμπνευσης Κυπρίων λογοτεχνών.

No results found

Ρωτήστε