ΚΥΠΡΟΣ 1821 - 2021

Ο Γιώργος Δημοσθένους είναι Καθηγητής και Πρύτανης στο Πανεπιστήμιο Frederick καθώς και Διευθυντής τής έδρας UNESCO για τη Διά Βίου Εκπαίδευση και την Εκπαίδευση Ενηλίκων. Πριν από την εκλογή του ως Πρύτανη είχε διατελέσει Πρόεδρος του Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών και στη συνέχεια Αντιπρύτανης του Πανεπιστημίου. Κατά την περίοδο 2011-2013 διατέλεσε Υπουργός Παιδείας και Πολιτισμού, ενώ το 2ο εξάμηνο τού 2012 κατά τη διάρκεια τής Προεδρίας τής ΕΕ από την Κυπριακή Δημοκρατία, υπήρξε Πρόεδρος τού Συμβουλίου Υπουργών Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας τής ΕΕ.

Την περίοδο 2015-2020 υπήρξε μέλος τού Συμβουλίου τού Φορέα Διασφάλισης και Πιστοποίησης τής Ποιότητας τής Ανώτερης Εκπαίδευσης, ενώ για μία διετία (2017-2019) διατέλεσε Πρόεδρος τής Συνόδου των Πρυτάνεων των Κυπριακών Πανεπιστημίων. Διατέλεσε, επίσης, Πρόεδρος τού Δ.Σ. τού Ιδρύματος Διαχείρισης Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων (ΙΔΕΠ) Διά Βίου Μάθησης. Τον Φεβρουάριο του 2020, με απόφαση τού Υπουργικού Συμβουλίου, διορίστηκε μέλος τής Επιτροπής για τη διοργάνωση των εορταστικών εκδηλώσεων για τη συμπλήρωση 200 χρόνων από την έναρξη τής Ελληνικής Επανάστασης. Είναι, επίσης, μέλος τής Συμβουλευτικής Επιτροπής τού δικτύου «Ευρωπαϊκών Πανεπιστημίων EU-Conexus».

Τα τελευταία χρόνια ασχολείται συστηματικά σε ερευνητικό επίπεδο με την ανάδειξη τής αριστείας τής διδασκαλίας ως κεντρικού πυλώνα για τη διασφάλιση τής ποιότητας σπουδών στην πανεπιστημιακή εκπαίδευση καθώς και με την αξιολόγηση τής μη τυπικής και άτυπης μάθησης. Συμμετείχε ως συντονιστής και επιστημονικός υπεύθυνος σε σημαντικό αριθμό ερευνητικών προγραμμάτων με επικέντρωση στον Σχεδιασμό Μηχανολογικών Κατασκευών και τις Κατεργασίες των Υλικών. Από την ερευνητική του εργασία έχει προκύψει μεγάλος αριθμός δημοσιεύσεων και ανακοινώσεων σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά και συνέδρια.

Ο Γιώργος Δημοσθένους είναι κάτοχος τού Διπλώματος Μηχανολόγου Μηχανικού και του Διδακτορικού Διπλώματος Μηχανικού τού Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου. Σπούδασε ως υπότροφος τής Κυπριακής Δημοκρατίας και τού Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών τής Ελλάδας, ενώ έτυχε σειράς βραβείων και διακρίσεων. Είναι μέλος διεθνών επιστημονικών εταιρειών και συνδέσμων, ενώ συμμετείχε σε διάφορες Επιστημονικές και Οργανωτικές Επιτροπές διεθνών και εθνικών συνεδρίων.
 

No results found

Ρωτήστε