ΚΥΠΡΟΣ 1821 - 2021

Τα μνημειώδη έργα τού Γεωργίου Μαυρογένη και τού Μιχαήλ Κάσιαλου από τη Συλλογή του Ιδρύματος Αρχιεπισκόπου Μακαρίου Γ΄ αναδεικνύουν το μεγαλείο της θυσίας του Αρχιεπισκόπου Κυπριανού και των άλλων Επισκόπων. Η πολιτιστική δημιουργία στα χνάρια της ιστορίας, η τέχνη ως φορέας αξιών!

Τα μνημειώδη έργα τού Γεωργίου Μαυρογένη και τού Μιχαήλ Κάσιαλου από τη Συλλογή του Ιδρύματος Αρχιεπισκόπου Μακαρίου Γ΄ αναδεικνύουν το μεγαλείο της θυσίας του Αρχιεπισκόπου Κυπριανού και των άλλων Επισκόπων. Η πολιτιστική δημιουργία στα χνάρια της ιστορίας, η τέχνη ως φορέας αξιών!

No results found

Ρωτήστε